Hjärt och lungräddning

I år 9 får eleverna lära sig att rädda liv. Medvetandekontroll, larma, stabilt läge, hjärtkompressioner och inblåsningar ska utföras på ett korrekt sätt.

Advertisements